Laadi testamenttisi itse verkossa—€95

Vastaa vain muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen. Et maksa mitään, ennen kuin kaikki on valmista, joten voit huoletta kokeilla palveluamme. Jos olet epävarma jostain, juristimme vastaavat yksinkertaisiin kysymyksiin chatin kautta tai puhelimitse.

Haluatko mieluummin henkilökohtaista neuvontaa juristilta?€400

Varaa puhelinkeskustelu, niin autamme sinua laatimaan testamenttisi kiinteään hintaan.

Varaa tapaaminen

3 yksinkertaista vaihetta

Saat laadukkaan testamentin laadittua alle vartissa.

1. Vastaa kysymyksiin (15–20 kysymystä)

Jos jotain muuta ilmaantuu, voit koska tahansa keskeyttää asiakirjan laadinnan ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos olet epävarma jostain, juristimme on tavoitettavissa chatin tai puhelimen kautta.

2. Testamenttisi luodaan heti

Vastauksiisi perustuen, sinulle luodaan henkilökohtaisesti räätälöity ja oikeudellisesti pätevä testamentti. Maksat vasta, kun kaikki on valmista.

3. Valitse, miten haluat testamenttisi itsellesi

Voit joko ladata ja tulostaa testamenttisi itse tai testamenttisi voidaan postittaa antamaasi osoitteeseen.

Keskustelu juristin kanssa

Haluatko vielä varmistaa, että asiakirja on varmasti sellainen kuin sen kuuluukin olla? Voit varata ajan juristille asiakirjan läpikäyntiä varten.

Lue lisää

Olemme apunasi koko matkan ajan

Lawly AB on lakitoimisto, joka tarjoaa digitaalista testamenttipalvelua nimeltä Lailli. Palvelumme avulla saat testamenttisi luotua kokonaan verkossa, mutta valmis testamentti täytyy vielä tulostaa, allekirjoittaa ja todistaa, jotta siitä tulee voimassaoleva. Annamme sinulle ohjeet, kuinka sinun tulee menetellä.

Saat asiakirjasi postilaatikkoosi toimitettuna

Jos et halua tulostaa asiakirjaasi itse, saat sen kotiin toimitettuna 25 eurolla.

Noudata antamiamme ohjeita

Kun noudatat asiakirjan todistamista koskevaa ohjeistusta, testamenttisi täyttää kaikki muotovaatimukset.

Säilytä asiakirjaa turvallisesti

Huolehdi, että säilytät alkuperäistä asiakirjaa turvallisessa paikassa, esimerkiksi tulenkestävässä kaapissa.

Onko testamentin laatiminen välttämätöntä?

Josefine Frisk
Johtava juristi

Ei. Jos et ole laatinut testamenttia, jäämistösi jaetaan siten kuin perintökaaressa säädetään. Mutta jos haluat itse päättää miten jäämistösi jaetaan, sinun tulee laatia testamentti.

On olemassa monia tilanteita, jolloin testamentin laatiminen on erityisen tärkeää. Jos esimerkiksi omistat avopuolisosi kanssa yhteisen asunnon, haluat ehkä varmistaa, että avopuolisollasi on ainakin oikeus hallita yhteisenä kotina käyttämäänne asuntoa kuolemasi jälkeen.

Toinen yleinen esimerkki on, että vanhemmat haluavat varmistaa, että lasten aviopuolisoilla ei ole avioeron sattuessa avio-oikeutta lasten perintönä saamaan omaisuuteen.

Testamentti on elävä asiakirja. Ota tavaksi tarkistaa sen sisältö kerran vuodessa.

Utmärkt!

Asiakaslähtöisyys

Lawlylla teemme töitä, jotta oikeudelliset palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa. Innovatiivisilla ratkaisuilla ja vahvalla sitoutumisella näytämme tietä tulevaisuuden oikeudellisille palveluille. Meille tärkeintä on aina asiakkaamme eli sinun näkökulmasi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Etkö löydä vastausta kysymykseesi? Voit koska tahansa ottaa yhteyttä juristiimme käydäksesi maksuttoman alustavan keskustelun.

Jos et ole laatinut testamenttia, perintösi menee niille, joilla on lain mukaan lähimpänä oikeus periä sinut. Perintöosat tarkoittavat lakimääräisille perillisille kuuluvia osia perinnöstä. Lakiosa on puolet perintöosasta ja ainoastaan rintaperillisillä eli lapsilla, lapsenlapsilla jne. on oikeus vaatia ja saada lakiosansa. Lakiosia lukuun ottamatta voit testamentata omaisuutesi vapaasti valitsemallesi taholle.

Jos olet yksineläjä ja sinulla on rintaperillisiä eli lapsia, lapsenlapsia jne., he perivät sinut. Jos sinulla ei ole rintaperillisiä, perivät vanhempasi sinut tai jos vanhempasi eivät ole elossa, sisaruksesi ja sisarustesi lapset, lapsenlapset jne. perivät sinut. Jos ketään edellä mainituista ei ole, perivät isovanhempasi sinut. Jos isovanhempiasi ei ole, perivät isovanhempiesi lapset sinut. Jos ketään edellä mainituista ei ole, etkä ole laatinut testamenttia, perintösi menee valtiolle.

Testamentissa voit itse määrätä, kenelle tai mihin perintösi menee. Voit merkitä testamentinsaajaksi esimerkiksi järjestön, jonka toiminta on lähellä sydäntäsi.

Eivät. Toisin kuin monet ajattelevat, avopuolisot eivät peri toisiaan lain nojalla. Jos haluat että avopuolisosi perii sinut, suosittelemme laatimaan testamentin. Sillä ei ole merkitystä, kuinka kauan olette asuneet yhdessä tai vaikka omistaisitte asuntonne yhdessä tai teillä olisi yhteisiä lapsia - avopuolisosi ei saa jäämistöstäsi mitään automaattisesti. Siksi on hyvä laatia sekä avoliittosopimus että testamentti yhteenmuuton yhteydessä.

Lähtökohtaisesti rintaperilliset eli lapset, lapsenlapset jne. ovat aina oikeutettuja saamaan lakiosansa. Lakiosa on käytännössä puolet perilliselle lain mukaan kuuluvasta perintöosasta.

Jos haluat, että perintösi menee jollekin muulle / muille, voit kirjoittaa testamenttiisi toiveen, että rintaperillisesi kunnioittaisivat määräystäsi, eivätkä vaatisi lakiosaansa. Tällä tavoin annat rintaperillisillesi mahdollisuuden kunnioittaa toivettasi, vaikka heillä onkin mahdollisuus vaatia lakiosaansa riippumatta siitä, mitä olet testamenttiisi kirjoittanut.

Perintökaaressa säädetään kuitenkin myös, että rintaperillisenkin voi tehdä perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Sama on laki, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Mikäli harkitset kyseisen määräyksen kirjaamista testamenttiisi, suosittelemme keskustelemaan asiasta ensin lakimiehemme kanssa.

Jäämistöllä tarkoitetaan kuolemasi jälkeen jälkeesi jäävää omaisuutta.

Perillisiäsi ovat kaikki, joilla on lain mukaan oikeus periä sinut. Rintaperillisiä ovat puolestaan perittävän lapset, lapsenlapset, lapsenlapsenlapset jne. Rintaperillisillä on lähtökohtaisesti aina oikeus saada lakiosansa, joka on käytännössä puolet rintaperilliselle lain mukaan kuuluvasta perintöosasta.

Testamentissa voidaan mainita, kuka hoitaa kuolinpesän hallinnon. Nimettyä henkilöä kutsutaan testamentin toimeenpanijaksi. Testamentin tekijä voi valita, kenet hän nimeää testamentin toimeenpanijaksi. Usein tehtävään nimitetään oikeusoppinut henkilö, kuten juristi.

Jos testamentin toimeenpanijaa ei ole nimetty, kuolinpesän osakkaat vastaavat kuolinpesän hallinnosta yhdessä. Mikäli yhteishallinto ei onnistu, oikeus voi määrätä tehtävään pesänselvittäjän. Pesänselvittäjän määrääminen voi olla hyvä, mikäli haluaa itse välttyä kuolinpesän hallintoon kuuluvilta tehtäviltä ja jos ajattelee, että tehtävä on hyvä osoittaa neutraalille henkilölle.

Testamentin tekijäksi kutsutaan henkilöä, joka on määrännyt jäämistöstään testamentilla.

Jos viimeisimmässä testamentissa ei ole asianmukaisesti peruutettu aiempia testamentteja, on tulkittava, onko testamentin tekijä tarkoittanut peruuttaa aiemmat testamenttinsa. Selvyyden vuoksi asiasta on aina hyvä mainita uudessa testamentissa. Kun laadit testamentin meidän kauttamme, kirjaamme siihen, että peruutat aiemmat testamenttisi. Muista kuitenkin, että uusi testamenttisi on voimassa vasta, kun se on allekirjoitettu ja todistettu.

Kun joku kuolee, ei ole olemassa täysin varmaa tapaa tarkistaa, onko hän laatinut testamentin vai ei. Jos vainaja ei ole kertonut kenellekään, missä testamenttia säilytetään, täytyy vain alkaa etsiä. On tärkeää löytää alkuperäinen asiakirja, joka on oikeudellisesti pätevä.

Jos olet itse epävarma, oletko laatinut testamentin, sinun on aika kirjoittaa uusi. Testamentti on elävä asia, jonka sisältö tulisi tarkistaa olosuhteiden muuttuessa.

Ei. Monet luulevat, että näin on, mutta testamenttia ei tarvitse rekisteröidä mihinkään! Siksi on myös tärkeää, että alkuperäinen asiakirja säilytetään turvallisessa paikassa, kuten tulenkestävässä kaapissa. Vain alkuperäinen testamentti on oikeudellisesti pätevä.

Testamentista tulee käydä ilmi tietyt asiat ja sen on täytettävä tietyt muotovaatimukset, jotta se on oikeudellisesti pätevä ja voimassaoleva:

  • asiakirjassa on selvästi ilmoitettava, kenen testamentti on kyseessä

  • laadittava kirjallisesti

  • allekirjoitettava

  • todistettava

Kahden todistajan on oltava yhtä aikaa läsnä todistaessaan nimikirjoituksillaan testamentin. Todistajien ei tarvitse tietää testamentin sisältöä, mutta heidän tulee tietää, että kyseessä on testamentti. Todistajat eivät muun ohella voi olla viittätoista nuorempia, testamentinsaajia tai testamentin tekijän sukulaisia. Laatiessasi testamentin meillä, saat selkeät ohjeet kuinka sinun tulee toimia, jotta testamentistasi tulee vaatimusten mukainen.

Testamentti tai sen määräys on pätemätön, mikäli todistajana on toiminut henkilö, jonka puolison tai laissa tarkemmin määritellyn läheisen hyväksi kyseinen testamentti tai määräys on annettu.


Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi myös moitteen johdosta muun ohella, mikäli testamentin tekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään, testamentti ei täytä laissa asetettuja muotovaatimuksia, jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö; tai jos testamentin tekijä on pakotettu tai saatu tekemään testamentti käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa.

Lain mukaan testamentinsaajan tulee saattaa testamenttiin perustuva oikeutensa voimaan kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta, tai, jos testamenttiin perustuva oikeus alkaa myöhemmin, tästä ajankohdasta lukien. Jos testamentti löytyy vasta perunkirjoituksen jälkeen, perukirjaa tulee täydentää tai oikaista.

Niin kauan kuin testamentin tekijä on elossa, hän päättää itse, kuka hänen testamenttinsa saa nähdä. Kun testamentin tekijä kuolee, testamentinsaajalla / -saajilla on oikeus saada tieto testamentin sisällöstä ja heidän on annettava testamentti tiedoksi perillisille ja leskelle.

Muotovaatimusten mukainen testamentti voi olla mahdollista laatia yksinkertaiselle mallipohjalle. Riskinä kuitenkin on, että testamentin sisällöstä tulee epäselvä ja vaikeasti tulkittava. Siten on oltava varma siitä, kuinka testamenttimääräykset tulisi muotoilla, mikäli käyttää valmista mallipohjaa. Jos testamenttimääräykset ovat epäselviä, on vaarana, että testamenttia moititaan ja asiaa joudutaan käsittelemään oikeudessa.

Jos testamenttia ei ole, perintö jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti. On tavallista, että ihmiset ajattelevat tietävänsä kuinka heidän perintönsä jaetaan, mutta yllättyvätkin, kun he ymmärtävät mitä laissa säädetään ja kuinka sitä sovelletaan. Siksi jokaisella on syy laatia testamentti - jotta perintö tulee jaettua siten kuin itse haluaa!

Keskinäinen testamentti on sama kuin yhteinen testamentti. Yleisin tapaus on testamentti, jonka avio- tai avopuolisot laativat yhdessä ja jossa he yhdellä ja samalla asiakirjalla antavat toisilleen vastavuoroisen oikeuden perintöönsä. Testamentissa määrätään, mitä tapahtuu, kun toinen puolisoista kuolee ja mitä tapahtuu sitten, kun molemmat ovat kuolleet.

Jos sinulla ei ole rintaperillisiä eli lapsia, lapsenlapsia jne., vastaus on kyllä. Jos sinulla on rintaperillisiä, heillä on lähtökohtaisesti aina oikeus vaatia ja saada lakiosansa, joka on puolet heille lain mukaan kuuluvasta perintöosasta.

Jos kuitenkin haluat, että perintösi menee jälkeesi jollekin muulle / muille kuin rintaperillisillesi, voit kirjoittaa toiveesi testamenttiisi ja pyytää, että joku tai jotkut rintaperillisistäsi luopuisivat oikeudestaan lakiosaan. Tällä tavoin annat rintaperillisillesi mahdollisuuden kunnioittaa toivettasi, vaikka heillä on halutessaan oikeus vaatia lakiosaansa riippumatta siitä, mitä olet testamenttiisi kirjoittanut.